Problemer med søkeløsningen

Søkeløsningen på stortinget.no er dessverre ute av funksjon. Vi beklager dette, og jobber med å løse problemet.

Representantforslag om innføring av full rettighetsbasert merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Dokument 8:229 S (2017-2018), Innst. 65 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Ivar Odnes, Nils T. Bjørke, Ole André Myhrvold, Olav Urbø, Sandra Borch Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 20.11.2018 Innst. 65 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra representanter fra Senterpartiet om å innføre full rettighetsbasert merverdiavgift for frivillige organisasjoner. Flertallet, medlemmener fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet ,Venstre og Kristelig Folkeparti, støttet ikke forslaget. Flertallet begrunnet sitt standpunkt bl.a. med at man vil komme tilbake til flere av enkeltforslagene i forbindelse med behandlingen av stortingsmeldingen om frivillighet..

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.11.2018

   Behandlet i Stortinget: 10.12.2018