Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Nils T. Bjørke, Siv Mossleth, Willfred Nordlund og Per Olaf Lundteigen om å hindre sentralisering av kontorstrukturen i Helseøkonomiforvaltningen (Helfo)

Til Stortinget
Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 3. desember 2018

Olaug V. Bollestad

Tellef Inge Mørland

leder

ordfører