Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2018 under Barne- og likestillingsdepartementet

Innhold

Til Stortinget
Oslo, i familie- og kulturkomiteen, den 6. desember 2018

Kristin Ørmen Johnsen

leder og ordfører