Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2018 under Forsvarsdepartementet

Innhold

Til Stortinget
Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 6. desember 2018

Anniken Huitfeldt

leder og ordfører