Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Lars Haltbrekken, Kari Elisabeth Kaski, Arne Nævra, Espen Barth Eide og Else May Botten om nye tiltak og virkemidler for kutt i norske klimagassutslipp fram til 2020

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 17. januar 2019

Ketil Kjenseth

Sandra Borch

leder

ordfører