Representantforslag om nye tiltak og virkemidler for kutt i norske klimagassutslipp fram til 2020

Til Stortinget
3. oktober 2018

Audun Lysbakken

Lars Haltbrekken

Kari Elisabeth Kaski

Arne Nævra

Espen Barth Eide

Else-May Botten