Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Lov om mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen (havbunnsmineralloven)

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 31. januar 2019

Ketil Kjenseth

Else-May Botten

leder

ordfører