Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Lov om mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen (havbunnsmineralloven)

Prop. 106 L (2017-2018), Innst. 150 L (2018-2019), Lovvedtak 39 (2018-2019)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Olje- og energidepartementetSaken er behandlet i energi- og miljøkomiteenInnstilling avgitt 31.01.2019Innst. 150 L (2018-2019)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet en proposisjon fra regjeringen om Lov om mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen (havbunnsmineralloven)- Prop 106 L (2017-2018)/ Innst. 150 L (2018-2019). Stortingets flertall har gitt sin tilslutning til forslaget fra regjeringen.

 • Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

 • Slik stemte representantene

  Første behandling:
  Voteringsoversikt

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 31.01.2019

  Behandlet andre gang i Stortinget 19.02.2019