Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019-2028

Meld. St. 4 (2018-2019), Innst. 164 S (2018-2019) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kunnskapsdepartementet Saken er behandlet i utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 12.02.2019 Innst. 164 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet en stortingsmelding om Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019-2028, Meld. St. 4 (2018-2019). I meldingen gjør regjeringen rede for hva den mener bør være de langsiktige, prioriterte satsningene i forskning og høyere utdanning de neste ti årene. Mindretallet fremmet en rekke forslag i saken, men ingen fikk flertall. De merknadene i komiteens innstilling som er enstemmige eller har flertall, vil være førende for Kunnskapsdepartementets videre arbeid med forskning og høyere utdanning.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.02.2019

   Behandlet i Stortinget: 19.02.2019