Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019-2028

Meld. St. 4 (2018-2019), Innst. 164 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra KunnskapsdepartementetSaken er behandlet i utdannings- og forskningskomiteenInnstilling avgitt 12.02.2019Innst. 164 S (2018-2019)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet en stortingsmelding om Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019-2028, Meld. St. 4 (2018-2019). I meldingen gjør regjeringen rede for hva den mener bør være de langsiktige, prioriterte satsningene i forskning og høyere utdanning de neste ti årene. Mindretallet fremmet en rekke forslag i saken, men ingen fikk flertall. De merknadene i komiteens innstilling som er enstemmige eller har flertall, vil være førende for Kunnskapsdepartementets videre arbeid med forskning og høyere utdanning.

 • Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger

 • Slik stemte representantene

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 12.02.2019

  Behandlet i Stortinget: 19.02.2019