Innstilling fra finanskomiteen om Lov om verdipapirsentraler og verdipapiroppgjør mv. (verdipapirsentralloven)

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i finanskomiteen, den 14. februar 2019

Henrik Asheim

Elin Rodum Agdestein

leder

ordfører