Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Kvalitet og pasientsikkerhet 2017

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 5. mars 2019

Geir Jørgen Bekkevold

Tuva Moflag

leder

ordfører