Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård, Karin Andersen, Sheida Sangtarash og Solfrid Lerbrekk om tiltak for familier med store pleie- og omsorgsbehov

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 14. mars 2019

Erlend Wiborg

Heidi Nordby Lunde

leder

ordfører