Representantforslag om tiltak for familier med store pleie- og omsorgsbehov

Dokument 8:50 S (2018-2019), Innst. 216 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Freddy André Øvstegård, Sheida Sangtarash, Solfrid Lerbrekk Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (SV)
utkast til innstilling er forelagt for helse- og omsorgskomiteen til uttalelse
Innstilling avgitt 14.03.2019 Innst. 216 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Sosialistisk Venstreparti om tiltak for familier med store pleie- og omsorgsbehov. Forslaget ble ikke vedtatt

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.03.2019

   Behandlet i Stortinget: 26.03.2019