Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i smittevernloven (lovrevisjon)

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 28. mai 2019

Geir Jørgen Bekkevold

Tore Hagebakken

leder

ordfører