Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i apotekloven, legemiddelloven og folketrygdloven (overtredelsesgebyr)

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 28. mai 2019

Geir Jørgen Bekkevold

Torleif Hamre

leder

ordfører