Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om å innføre politisk streikerett for skoleelever

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i utdannings- og forskningskomiteen, den 5. november 2019

Roy Steffensen

Mona Fagerås

leder

ordfører