Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Samtykke til inngåelse av avtale av 28. mai 2018 om opprettelse av sekretariatet for Den nordlige dimensjons kulturpartnerskap (NDPC)

Til Stortinget
Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 20. november 2019

Anniken Huitfeldt

Ingjerd Schou

leder

ordfører