Bakgrunn

I dokumentet fremmes følgende forslag:

  • «1. Stortinget ber regjeringen konsekvensutrede utfasingen av kobbernettet.

  • 2. Stortinget ber regjeringen pålegge Telenor å opprettholde og vedlikeholde kobbernettet inntil en konsekvensutredning er gjennomført.

  • 3. Stortinget ber regjeringen pålegge Telenor å opprettholde og vedlikeholde kobbernettet alle steder inntil et fullgodt alternativ er på plass.»

Det vises til dokumentet for nærmere redegjørelse for forslaget.