Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag om konsekvensutredning av utfasing av kobbernettet

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i transport- og kommunikasjonskomiteen, den 7. januar 2020

Helge Orten

Øystein Langholm Hansen

leder

ordfører