Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse (2019-2024)

Prop. 121 S (2018-2019)

Status: Proposisjonen er til behandling i komiteen.

Forslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er til behandling i helse- og omsorgskomiteen

Saksgang