Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om lov om informasjonstilgang mv. for Kommisjonen for å granske fornorskingspolitikk og urett overfor samer, kvener og norskfinner (Sannhets- og forsoningskommisjonen)

Dette dokument

  • Innst. 144 L (2019–2020)
  • Kildedok:
  • Utgiver: kontroll- og konstitusjonskomiteen
  • Sidetall: 11
Til Stortinget
Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 4. februar 2020

Dag Terje Andersen

leder og ordfører