Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Torgeir Knag Fylkesnes og Lars Haltbrekken om grønn ny deal: mer bærekraftig fiskefôr

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i næringskomiteen, den 11. februar 2020

Geir Pollestad

Bengt Rune Strifeldt

leder

ordfører