Innstilling fra næringskomiteen om Lov om god handelsskikk i dagligvarekjeden

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i næringskomiteen, den 3. mars 2020

Geir Pollestad

Terje Aasland

leder

ordfører