Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i utlendingsloven (opplysninger om reisende)

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 5. mars 2020

Karin Andersen

Ove Trellevik

leder

ordfører