Endringer i utlendingsloven (opplysninger om reisende)

Prop. 39 L (2019-2020), Innst. 178 L (2019-2020), Lovvedtak 58 (2019-2020)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 05.03.2020 Innst. 178 L (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i utlendingsloven, jf. Prop. 39 L (2019-2020) Endringer i utlendingsloven (opplysninger om reisende), jf. Innst. 178 L (2019-2020). Endringene klargjør at bestemmelsene om kontroll av reisende mv. også omfatter norske statsborgere.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.03.2020

   Behandlet andre gang i Stortinget 24.03.2020