Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Årsrapporter fra Stortingets faste delegasjoner til internasjonale parlamentariske forsamlinger for 2019

Til Stortinget
Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 4. mars 2020

Anniken Huitfeldt

Michael Tetzschner

leder

ordfører