Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med å integrere flyktninger og innvandrere gjennom kvalifisering og arbeid

Innhold

Til Stortinget
Oslo, i kontroll– og konstitusjonskomiteen, den 10. mars 2020

Dag Terje Andersen

Bente Stein Mathisen

leder

ordfører