Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om representantforslag om krav om merking av varer som kommer fra områder okkupert av Israel

Til Stortinget
Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 20. april 2020

Anniken Huitfeldt

Marianne Marthinsen

leder

ordfører