Representantforslag om krav om merking av varer som kommer fra områder okkupert av Israel

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Audun Lysbakken, Arne Nævra, Petter Eide, Solfrid Lerbrekk Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 20.04.2020 Innst. 239 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra SV om krav om merking av varer som kommer fra områder okkupert av Israel. Forslaget fikk ikke tilslutning fra et flertall i Stortinget.,

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.04.2020

   Debattert i Stortinget 12.05.2020
   Votert i Stortinget 12.05.2020