Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om offentliggjøring av ugradert informasjon fra Riksrevisjonens undersøkelse av infrastruktur og støttefunksjoner for kampflyvåpenets operative evne

Til Stortinget
Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 21. april 2020

Dag Terje Andersen

leder og ordfører