Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om representantforslag om at de selvforvaltende universitetene og høgskoler fortsatt skal eie egne bygg og eiendommer

Til Stortinget
Oslo, i utdannings- og forskningskomiteen, den 12. mai 2020

Roy Steffensen

Nina Sandberg

leder

ordfører