Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Marit Knutsdatter Strand, Sigbjørn Gjelsvik, Heidi Greni og Kjersti Toppe om at de selvforvaltende universitetene og høgskoler fortsatt skal eie egne bygg og eiendommer

Innhold

Til Stortinget
6. februar 2020

Marit Arnstad

Marit Knutsdatter Strand

Sigbjørn Gjelsvik

Heidi Greni

Kjersti Toppe