Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i bioteknologiloven mv.

Dette dokument

Innhold

Til Stortinget
Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 19. mai 2020

Geir Jørgen Bekkevold

Åshild Bruun-Gundersen

leder

ordfører