Innstilling fra finanskomiteen om ny § 15-4 i skattebetalingsloven og endring i SI-loven (nye regler for utsatt betaling av skatt, avgift mv.)

Dette dokument

  • Innst. 338 L (2019–2020)
  • Kildedok: Prop. 107 LS (2019–2020), skattebetalingsloven ny § 15-4 og endring i SI-loven
  • Utgiver: finanskomiteen
  • Sidetall: 5
Til Stortinget
Oslo, i finanskomiteen, den 29. mai 2020

Mudassar Kapur

Vetle Wang Soleim

leder

ordfører