Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid (integreringsloven) – BERIKTIGET

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 23. juni 2020

Karin Andersen

Siri Gåsemyr Staalesen

leder

ordfører