Innstilling fra finanskomiteen om lov om revisjon og revisorer (revisorloven) og lov om endringer i lov om Folketrygdfondet –BERIKTIGET

Til Stortinget
Oslo, i finanskomiteen, den 20. oktober 2020

Mudassar Kapur

Elin Rodum Agdestein

leder

ordfører