Innstilling fra finanskomiteen om Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 102/2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2014/56/EU og forordning (EU) 537/2014

Til Stortinget
Oslo, i finanskomiteen, den 20. oktober 2020

Mudassar Kapur

Elin Rodum Agdestein

leder

ordfører