Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Tuva Moflag, Ingvild Kjerkol, Tellef Inge Mørland, Tore Hagebakken, Hege Haukeland Liadal, Nina Sandberg og Øystein Langholm Hansen om digitaliseringsløft for å hindre utenforskap

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 3. november 2020

Geir Jørgen Bekkevold

Mari Holm Lønseth

leder

ordfører