Representantforslag om digitaliseringsløft for å hindre utenforskap

Dokument 8:97 S (2019-2020), Innst. 58 S (2020-2021) Følg saken (e-postvarsling)

Merknad

Helse- og omsorgskomiteen ønsker skriftlige innspill til dette representantforslaget. For at komiteen skal rekke å ta innspillene med i behandlingen av saken, må de sendes til vårt postmottak helse-omsorg@stortinget.no senest onsdag 17. september. kl. 23.59. Det legges ikke opp til noen muntlig høring.

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Hege Haukeland Liadal, Ingvild Kjerkol, Nina Sandberg, Øystein Langholm Hansen, Tellef Inge Mørland, Tore Hagebakken, Tuva Moflag Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 03.11.2020 Innst. 58 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra medlemmer fra Arbeiderpartiet om digitaliseringsløft for å hindre utenforskap. Dokumentet inneholdt forslag om økt innsats for å sikre hele befolkningen tilgang på raskt bredbånd, økt bruk av velferdsteknologi i kommunene, digital kompetanseheving for eldre og økt digital kommunikasjon mellom pasientene og helsetjenesten. Forslagene fikk ikke flertall, og ble ikke vedtatt. Regjeringspartiene og Fremskrittspartiet stemte mot forslagene, og argumenterte i komiteens innstilling for at regjeringens politikk allerede ivaretar forslagene.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.11.2020

   Debattert i Stortinget 12.11.2020
   Votert i Stortinget 12.11.2020