Innstilling fra justiskomiteen om Årsmelding for 2019 fra Norges institusjon for menneskerettigheter

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i justiskomiteen, den 17. november 2020

Lene Vågslid

Solveig Schytz

leder

ordfører