Melding for året 2019 fra Norges institusjon for menneskerettigheter

Dokument 6 (2019-2020), Innst. 84 S (2020-2021)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Interne styrer og utvalg Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 17.11.2020 Innst. 84 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet melding for året 2019 fra Norges institusjon for menneskerettigheter. Institusjonen skal årlig avgi en melding til Stortinget om sin virksomhet og utviklingen av den menneskerettslige situasjonen i Norge. Årsmeldingen ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.11.2020

   Debattert i Stortinget 26.11.2020
   Votert i Stortinget 26.11.2020