Innstilling fra næringskomiteen om Lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med utgifter til innreisekarantene ved bruk av arbeidskraft fra utlandet

Til Stortinget
Oslo, i næringskomiteen, den 14. desember 2020

Geir Pollestad

leder og ordfører