Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag om en ny politikk for finansiering og dimensjonering av offentlige sykehus

Til Stortinget
Oslo, i helse- omsorgskomiteen, den 2. februar 2021

Geir Jørgen Bekkevold

Nicholas Wilkinson

leder

ordfører