Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i straffegjennomføringsloven mv. (omorganisering av kriminalomsorgen, bruk av pust- og bevegelsessensor i fengselsceller mv.)

Til Stortinget
Oslo, i justiskomiteen, den 9. februar 2021

Lene Vågslid

Frida Melvær

leder

ordfører