Innstilling fra næringskomiteen om representantforslag om oppfølging og kontroll av regjeringens arbeid med kartlegging av pengestrømmer i offentlig finansierte velferdstjenester

Til Stortinget
Oslo, i næringskomiteen, den 11. februar 2021

Geir Pollestad

Margunn Ebbesen

leder

ordfører