Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag om å utvikle Ullevål sykehus og sikre innbyggere i Oslo gode sykehustilbud med nok kapasitet

Til Stortinget
Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 23. mars 2021

Geir Jørgen Bekkevold

Sveinung Stensland

leder

ordfører