Innstilling fra næringskomiteen om Grønnere og smartere – morgendagens maritime næring

Til Stortinget
Oslo, i næringskomiteen, den 14. april 2021

Geir Pollestad

Åsunn Lyngedal

leder

ordfører