Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om representantforslag om stans i videre tilpasning til EUs energibyrå ACER og representantforslag om at Norge må trekke seg ut av EUs energibyrå (ACER)

Til Stortinget
Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 4. mai 2021

Ketil Kjenseth

Espen Barth Eide

leder

ordfører