Representantforslag fra om stans i videre tilpasning til EUs energibyrå ACER

Dokument 8:149 S (2020-2021), Innst. 376 S (2020-2021)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Seher Aydar, Sigbjørn Gjelsvik Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (SP), (R) Innstilling avgitt 04.05.2021 Innst. 376 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra stortingsrepresentantene Seher Aydar og Sigbjørn Gjelsvik om stans i videre tilpasning til EUs energibyrå ACER. Forslaget fikk ikke flertall i Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.05.2021

   Debattert i Stortinget 11.05.2021
   Votert i Stortinget 18.05.2021