Representantforslag om at Norge må trekke seg ut av EUs energibyrå (ACER)

Dokument 8:172 S (2020-2021), Innst. 376 S (2020-2021)

Status: Saken er ferdigbehandlet i komiteen og innstilling er avgitt. Avventer behandling i Stortinget.

Forslag fra Liv Signe Navarsete, Ole André Myhrvold, Sigbjørn Gjelsvik, Trygve Slagsvold Vedum Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (SP), (R) Innstilling avgitt 04.05.2021 Innst. 376 S (2020-2021)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 04.05.2021

      Foreløpig dato for behandling i Stortinget: 11.05.2021